Inspektor jachtowy – kiedy może Ci pomóc?

Inspektor jachtowy

Kim jest Inspektor Jachtowy?

Sama nazwa „Inspektor jachtowy” oprócz tego że brzmi dumnie jest funkcją bardzo odpowiedzialną. Mało kto wie jaki jest zakres odpowiedzialności takiego Inspektora w środowisku żeglarskim.

Inspektor śródlądowego zespołu technicznego PZŻ kpt. Krzysztof Kluza

Inspektor Jachtowy to osoba która zajmuje się dostarczaniem usług na rynku jachtowym. Najważniejszym jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi jachtowej oraz motorowodnej poprzez weryfikacje zgodności jachtów z obecnymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi żeglugi. Świadczy swoje usługi przy przeglądach technicznych, nadzorze budowy, opiniach, przygotowaniu dokumentów do rejestracji, wycenie, ocenie bezpieczeństwa jachtu. Inspektor Jachtowy to osoba pełniąca funkcje zaufania publicznego. Ze względu na sprawowaną funkcję i specjalny zakres wiedzy, klient który powierza sprawdzenie jachtu pod względem bezpieczeństwa, obdarza go zaufaniem.

Inspektor jachtowy

Jachty komercyjne podlegają przeglądom technicznym, przeprowadzanym np. przez Śródlądowy  lub Morski Zespół Techniczny PZŻ. Taka inspekcja może być poprzedzona przeglądem technicznym dokonywanym podczas budowy, odbudowy, przebudowy czy remontu statku.  Stan techniczny jachtu ocenia się na podstawie oceny organoleptycznej, chodż zdarza się ze w uzasadnionych przypadkach prowadzone są badania z urzyciem np. kamery o wysokiej termoczułości, czy innych specjalistycznych urzadzeń.

Inspektorzy Polskiego Związku Żeglarskiego świadczą usługi w zakresie m. in.:

  • pomiaru jachtów rekreacyjnych i komercyjnych,
  • pomiaru jachtów klasowych i regatowych,
  • nadzoru nad budową, odbudową i przebudową jachtów,
  • przeglądów i wystawiania technicznych dokumentów bezpieczeństwa żeglugi,
  • oceny stanu technicznego, wycen i kosztorysów naprawy,
  • kontroli certyfikacyjnej

Nie są to jedyne usługi jakie świadczy Inspektor na rynku żeglarskim. Często wydawane są opinie dotyczące kwestii technicznych zwiazanych zwymaganiami konstrukcyjnymi jednostek pływających czy oceny zgodności z przepisami które często się zmieniają. Inspektor może opiniować także w zakresie:

– konstrukcji kadluba,
– statecznoci i wolnej burty
– ptywalności
– otworów w kadlubie, pokladzie i nadbudówce,
– niezatapialności,
– maksyrnalnego obciążenia zalecanego przez producenta
– miejsca na tratwę ratunkową,
– wyjścia awaryjnego,
– kotwiczenia, cumowania i holowania.
-wyposażenie kadłuba
– osprzet żeglarski
– instalacje
– aspekty związane z ochroną środowiska

Podczas inspekcji jacht sprawdzany jest pod kątem bezpieczeństwa żeglugi oraz wyposażenia. Wyposażenie zależy od długości jachtu i rejonu pływania co jest oznaczone symbolem na tabliczce znamionowej ( klasa projektowa jachtu) .

Jacht może być używany w żegludze morskiej jeśli odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa. Chodzi o jego stan techniczny, odpowiednio wyszkolona załoga, wyposażenie w środki ratunkowe, sprzęt sygnałowy oraz nawigacyjny jak i ochrony przeciwpożarowej itp. (3)

Jacht posiadający certyfikat Deklaracji Zgodności „CE” jest zwolniony z nadzoru technicznego przez okres 10 lat od daty jego wystawienia, pod warunkiem że w tym czasie nie został uszkodzony oraz nie powstały zmiany w jego kadłubie, urządzeniach i wyposażeniu wpływające na jego bezpieczeństwo (1.). Jachty komercyjne podlegają inspekcji rocznej, a karta bezpieczeństwa wydawana jest na okres 5 lat i potwierdzana corocznie. Natomiast jachty rekreacyjne o dł. 15 metrów i dłuższe sprawdzane są między 2 a 3 rokiem ważności karty bezpieczeństwa. Jachty eksploatowane w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa nie mają obowiązku okresowego potwierdzenia karty bezpieczeństwa, ale armator danego statku musi samodzielnie dbać i weryfikować odpowiedni poziom utrzymania jachtu i okresowo przesyłać do Urzędu Morskiego.

Jachty śródlądowe posiadające silnik o mocy równej lub większej niż 75kW również podlegają obowiązkowi przeglądu technicznego. Przeprowadzają je podmioty podlegające pod Urząd Żeglugi Śródlądowej (1).

 

 

Źródła:

  1. https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/PDZv2.pdf  
  2. art. 25 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.
  3. § 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326).
  4. http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/FSC_informacja-jachty-komercyjne.pdf

 

rzeczoznawca

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

Kim jest członek SIMP i jakie są jego kompetencje?
Kompetencje biegłego sądowego ds. żeglarstwa.
Dobry rzeczoznawca, jak go znaleźć?
Negocjacje przy zakupie jachtu.

 

One thought on “Inspektor jachtowy – kiedy może Ci pomóc?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now ButtonZadzwoń