Inspektor jachtowy – kiedy może Ci pomóc?

Inspektor jachtowy

Kim jest Inspektor Jachtowy?

Sama nazwa “Inspektor jachtowy” oprócz tego że brzmi dumnie jest funkcją bardzo odpowiedzialną. Mało kto wie jaki jest zakres odpowiedzialności takiego Inspektora w środowisku żeglarskim.

Inspektor jachtowy
mgr inż. Krzysztof Kluza rzeczoznawca,

Inspektor Jachtowy to osoba która zajmuje się dostarczaniem usług na rynku jachtowym. Najważniejszym jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi jachtowej oraz motorowodnej poprzez nowoczesną wiedzę i znajomość branży. Świadczy swoje usługi, pomoc przy opiniach, rejestracji, wycenie, ocenie bezpieczeństwa jachtu.  W mojej ocenie Inspektor Jachtowy to także osoba pełniąca funkcje zaufania publicznego. Ze względu na sprawowaną funkcję i specyficzny zakres wiedzy, klient który powierza Inspektorowi jachtowemu sprawdzenie jachtu pod względem bezpieczeństwa, obdarza go zaufaniem. Inspektor jachtowy jest swego rodzaju wykładnikiem ponieważ nikt nie będzie dyskutował nad zasadnością jego opinii w kwestii bezpieczeństwa.

Inspektor jachtowy, jaki ma sposób działania?

Statki podlegają inspekcjom bezpieczeństwa, z wyjątkiem jachtów rekreacyjnych do 15m długości, przeprowadzanym przez organ inspekcyjny tj. Dyrektor urzędu morskiego właściwy na port macierzysty jednostki. Taka inspekcja powinna być poprzedzona przeglądem technicznym dokonywanym podczas budowy, odbudowy, przebudowy i remontu statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz podczas eksploatacji. Na zakończenie przeglądu wystawiane jest świadectwo klasy statku. Stan techniczny jachtu ocenia się na podstawie przepisów technicznych w zakresie:

– konstrukcja kadłuba

– wyposażenie kadłuba

– urządzenia kotwiczne oraz cumownicze

– osprzęt żeglarski, masztowy i olinowanie

– silnik napędowy i urządzenia maszynowe

– urządzeń elektrycznych i ich instalacji

– urządzeń automatyki

– konstrukcji ochrony przeciwpożarowej

– urządzeń instalacji gaśniczej

– wolnej burty

– stateczności, pływalności i niezatapialności

– środków i urządzeń ratunkowych

-świateł nawigacyjnych i środków sygnałowych

– urządzeń radiowych

– urządzeń nawigacyjnych

– pomieszczeń załogowych i pasażerskich

– ochrony środowiska (2).

Podczas inspekcji jacht sprawdzany jest pod kątem bezpieczeństwa żeglugi oraz wyposażenia. Wyposażenie zależy od długości jachtu i rejonu pływania co jest oznaczone symbolem na tabliczce znamionowej .

Jacht może być używany w żegludze morskiej jeśli odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa. Chodzi o jego stan techniczny, odpowiednio wyszkolona załoga, wyposażenie w środki ratunkowe, sprzęt sygnałowy oraz nawigacyjny jak i ochrony przeciwpożarowej itp. (3)

Jacht posiadający certyfikat Deklaracji Zgodności „CE” jest zwolniony z nadzoru technicznego przez okres 10 lat od daty jego wystawienia, pod warunkiem że w tym czasie nie został uszkodzony oraz nie powstały zmiany w jego kadłubie, urządzeniach i wyposażeniu wpływające na jego bezpieczeństwo (1.). Jachty komercyjne podlegają inspekcji rocznej, a karta bezpieczeństwa wydawana jest na okres 5 lat i potwierdzana corocznie. Natomiast jachty rekreacyjne o dł. 15 metrów i dłuższe sprawdzane są między 2 a 3 rokiem ważności karty bezpieczeństwa. Jachty eksploatowane w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa nie mają obowiązku okresowego potwierdzenia karty bezpieczeństwa, ale armator danego statku musi samodzielnie dbać i weryfikować odpowiedni poziom utrzymania jachtu i okresowo przesyłać do Urząd Morski.

Jachty śródlądowe posiadające silnik o mocy równej lub większej niż 75kW również podlegają obowiązkowi przeglądu technicznego. Przeprowadzają je podmioty podlegające pod Urząd Żeglugi Śródlądowej (1).

 

 

Źródła:

  1. https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/PDZv2.pdf  
  2. art. 25 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r.
  3. § 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326).
  4. http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/FSC_informacja-jachty-komercyjne.pdf

 

rzeczoznawca

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

Kim jest członek SIMP i jakie są jego kompetencje?
Kompetencje biegłego sądowego ds. żeglarstwa.
Dobry rzeczoznawca, jak go znaleźć?
Negocjator w sprawie zakupu jachtu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now ButtonZadzwoń