Prowadzenie dziennika pokładowego na jachcie.

Wiele razy rozmawiałem z kapitanami jachtów na temat: czy muszę prowadzić dziennik pokładowy czy nie… W końcu przeanalizowałem  Kodeks Morski szukając odpowiedzi na to pytanie:

Czy musze prowadzić dziennik pokładowy?

W świecie żeglugi i morskich przygód, rolą kapitana nie jest tylko nawigacja i umiejętność kierowania jachtem czy zarządzania załogą. Kapitan to dusza statku, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo załogi i powodzenie rejsu. Wśród wielu zadań, które spoczywają na barkach kapitana, prowadzenie książki rejsu inaczej dziennika okrętowego wydaje się być jednym z tych zobowiązań, które często pomijane są w obliczu innych pilnych obowiązków. Jednakże istnieje wiele przekonujących powodów, dla których każdy kapitan powinien konsekwentnie prowadzić dokładną i kompletną książkę rejsu.

Historia i dokumentacja:

Prowadzenie książki rejsu to prowadzenie dokumentacji, która będzie stanowić historyczne dziedzictwo statku i jego załogi. Te zapisy mogą stać się cennym źródłem informacji dla kolejnego armatora w przypadku odsprzedaży. Zapisy w dzienniku okrętowych uwiarygadniają stan techniczny jednostki i są nieocenioną pomocą w przypadku remontu.  Książka rejsu może przekazywać nie tylko fakty, ale także emocje, relacje międzyludzkie i obrazy życia na morzu. To także kawałek historii który w mojej ocenie wzbogaca wartość jednostki.

Bezpieczeństwo i awaryjność:

Prowadzenie dokładnej książki rejsu może okazać się bezcenne w sytuacjach awaryjnych lub nagłych zdarzeniach. Informacje o miejscach i datach, na których doszło do jakichkolwiek problemów lub wypadków, mogą pomóc w analizie i zapobieganiu przyszłym sytuacjom kryzysowym. Książka rejsu zawierająca szczegółowe opisy warunków pogodowych, awarii sprzętu czy chorób załogi może być kluczowym narzędziem w dochodzeniach i raportach.

Planowanie i udoskonalanie:

Prowadzenie książki rejsu pozwala kapitanowi na analizę każdego etapu rejsu, w tym podejścia do nawigacji, wyboru tras, zarządzania załogą i efektywności działań. Dzięki temu kapitan ma możliwość oceny, co poszło dobrze, a co wymaga poprawy. Te informacje pomagają w planowaniu przyszłych rejsów oraz umożliwiają ciągłe doskonalenie umiejętności żeglarskich i dowodzenia.

Dzielenie się doświadczeniem:

Książka rejsu może być doskonałym narzędziem do dzielenia się doświadczeniami z innymi kapitanami i żeglarzami. Opisując unikalne wyzwania, które się pojawiły, sposoby radzenia sobie z trudnościami i osiągnięcia podczas rejsu, kapitan może przyczynić się do wiedzy i wzbogacenia społeczności żeglarskiej.

Prawne i formalne wymogi:

W niektórych jurysdykcjach prowadzenie dokładnej książki rejsu może być wymagane prawnie. Taki zapis dokumentujący każdy aspekt rejsu może stanowić istotny dowód w przypadku sporów, dochodzeń czy roszczeń związanych z działalnością statku. Jeśli prowadzisz jacht pod Polską banderą to kodeks morski §  1. Art. 71. z dnia 18 września 2001 r mówi jasno: Obowiązki kapitana w związku z urodzeniem i śmiercią na statku:  „O każdym przypadku urodzenia lub śmierci na statku w czasie podróży kapitan sporządza wzmiankę w dzienniku okrętowym oraz protokół, a w przypadku śmierci ponadto zabezpiecza mienie pozostałe po zmarłym”. Podobnie w przypadku przestępstwa, czy narodzin dziecka.

W praktyce to zależy czy pływasz jako profesjonalny kapitan czy wyczarterowałeś jacht na kilka dni. W przypadku krótkich rejsów potwierdzam, ze mało kto prowadzi jakiekolwiek zapisy. Prawda jest jednak taka że w przypadku szkody lub nieszczęśliwego wypadku jesteśmy w stanie sobie przypomnieć szczegóły sprzed kilku dni wypełniając wymogi formalne związane ze zgłoszeniem szkody lub nieszczęśliwym wypadkiem. Gdyby jednak rejs trwał kilka tygodni lub miesięcy było by trudno…

To, że żaden z twoich znajomych nie prowadzi dziennika pokładowego wcale nie oznacza że nie należy tego robić. Osobiście uważam, że jest to fajna praktyka i mnie dostarcza wiele przyjemności.

Prowadzenie książki rejsu może wydawać się dodatkowym obowiązkiem w natłoku zadań, które spoczywają na barkach kapitana. Niemniej jednak, korzyści płynące z tego praktycznego zwyczaju są nieocenione. Dzięki dokumentowaniu każdego etapu rejsu, kapitan tworzy historię, poprawia bezpieczeństwo, rozwija umiejętności i przyczynia się do rozwoju społeczności żeglarskiej. W rezultacie, prowadzenie książki rejsu staje się nie tylko obowiązkiem, ale również ważnym elementem kultury morskiej, który kształtuje i podnosi standardy profesjonalizmu każdego kapitana.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

Sekstant – urządzenie nawigacyjne
Nieniszcząca metoda badania kompozytów
Ekspertyza powypadkowa jachtu
Skalopsy na jachcie 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now ButtonZadzwoń