Kim jest rzeczoznawca SIMP i jakie ma kwalifikacje?

Rzeczoznawca SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Rzeczoznawcą SIMP może zostać osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny, oraz która wykaże się odpowiednim doświadczeniem i przebiegiem kariery zawodowej. Wniosek ocenia specjalna komisja, która weryfikuje wiedze aplikanta. Dyplom, oraz certyfikat poświadczający kwalifikacje zawodowe otrzymują nieliczni, dlatego dobrych rzeczoznawców na rynku jest niewielu.rzeczoznawca maszyn

Odpowiedzialność za wykonywaną pracę .

Rzeczoznawca ponosi odpowiedzialność karną za treść operatu szacunkowego. Zwłaszcza w zakresie prawdziwości i rzetelności zawartych w nim danych. Odpowiedzialność cywilnoprawna jest związana z naprawieniem szkody powstałej przy wykonywaniu czynności rzeczoznawczych w przypadku, gdy taka szkoda zostanie udowodniona w drodze odrębnego postępowania.

W celu wzmocnienia pozycji rzeczoznawców SIMP na rynku usług, Zarząd Główny SIMP od roku 2005 ubezpiecza rzeczoznawców w PZU SA.  Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania czynności w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz jest zabezpieczona. Aktualna umowa opiewa na sumę ubezpieczenia 150.000 EUR i dotyczy rzeczoznawców współpracujących z ośrodkami ZORPOT i firmami franchisingowymi.

Głównym celem stowarzyszenia jest, działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych a także popularyzacja osiągnięć nauki, techniki. W tym celi niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników. Cyklicznie organizowane sa spotkania, kongresy, seminaria oraz wyjazdy szkoleniowe, które mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i wyszkolenia rzeczoznawców.

Czym zajmuje się rzeczoznawca SIMP?

Rzeczoznawca SIMP wykonuje swoją pracę w ramach nadanych kompetencji. Każdy z nich może posiadać specjalność w wybranych dziedzinach np. Wycena maszyn urzadzeń i pojazdów; Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania…

Rzeczoznawcy SIMP wykonują wyceny, opinie, kosztorysy na potrzeby instytucji, firm, Towarzystw ubezpieczeniowych a także osób fizycznych. Opinia wykonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę daje gwarancje wiarygodności dokumentu. Precyzyjne określenie aktualnej wartości rynkowej jest niezwykle istotne nie tylko w przypadku sprzedaży, ale także przy zabezpieczeniu wierzytelności, leasingu czy kredytu.

Konsultacja w sprawach wycen jest bezpłatna.

rzeczoznawca

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę?
Wycena maszyn.
Opinia o innowacyjności.
Inspektor jachtowy, czy jest CI w ogóle potrzebna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now ButtonZadzwoń