Ubezpieczenie jachtu

ubezpieczenie jachtu

O czym powinieneś wiedzieć przed ubezpieczeniem jachtu?

Wachlarz firm oferujących ubezpieczenie jachtu w Polsce jest całkiem spory: PZU, Warta, Pantaenius, Lloyd, Gothaer, Compensa. Ubezpieczyciele na polskim rynku oferują produkty zarówno dla właścicieli jednostek jak i dla osób czarterujących jachty na czas określony. Możemy ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jacht casco a także od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku czarteru jachtu można się ubezpieczyć nawet od zatrzymania kaucji przez armatora.
Sprawdzenie ofert
Aby otrzymać ofertę na ubezpieczenie jachtu musimy podać niezbędne dane. Typ łodzi, model, rok produkcji, moc silnika, pow. ożaglowania – te informacje są zawarte w certyfikacie jachtu. Dodatkowo musimy poinformować o tym gdzie zamierzamy żeglować i jak będziemy użytkować łódź (w celach rekreacyjnych, komercyjnych, udział w regatach). Przy zakupie polisy ubezpieczeniowej sam określasz wartość jednostki. Weryfikacja wartości, którą podasz odbywa się dopiero gdy dojdzie do szkody w jachcie.

Ubezpieczenie jachtu OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego. Wpłynięcie jachtem w nabrzeże, uszkodzenia wynikające z kolizji z innym jachtem a także szkody osobowe, do których może dojść podczas wypadku. Ubezpieczenie OC jest absolutnym minimum. Uważam, że warto je wykupić, mimo, że dla właścicieli jachtów nie jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie jachtu NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie tego typu gdzie większość to ma, ale nikt nie używa. Chodzi o ubezpieczenie nie samego wydarzenia ale jego skutków. Np. jeżeli złamałeś rękę podczas żeglugi i mimo rehabilitacji Twoja ręka nie osiągnęła pełnej sprawności to znaczy że możesz ubiegać się o rekompensatę. NNW pokrywa wydatki związane z trwałą utrata zdrowia lub śmiercią.

Ubezpieczenie Jachtu Casco

Jacht Casco to ubezpieczenie, które z założenia wyłącza twoja odpowiedzialność od wszelkich ryzyk. Ale uważaj! To bardzo specyficzny rodzaj ubezpieczenia, który rządzi się własnymi regułami. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe samo tworzy umowę i określa warunki ubezpieczenia. Bardzo ważne jest dokładne przeczytanie warunków. Może się, bowiem okazać, że twoje ubezpieczenie jest do niczego, ponieważ drobnym maczkiem ubezpieczyciel ograniczył odpowiedzialność do siły wiatru 3B (3.4-5.4m/s). Sztuczki które są stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe dla wyłączenia odpowiedzialności są najróżniejsze. Standardowo w Policie Casco zamieszczana jest franszyza redukcyjna zakładająca udział własny ubezpieczanego w szkodzie.

Istnieją także inne typy ubezpieczeń. Prym na rynku wiedzie Pantaenius, który oprócz standardowych ubezpieczeń proponuje także: Ubezpieczenie od skutków wojny, strajku, konfiskaty, pakiety czarterowe, ubezpieczenie kaucji czy OC skipera.

Gdy już zdarzy się wypadek

Staraj się ograniczyć szkodę do minimum. Wykonaj dokumentacje zdjęciową bezpośrednio po szkodzie i poproś sprawcę o napisanie oświadczenia. Sam napisz szczegółowy opis zdarzenia. Warto zrobić to od razu, aby zamieścić w opisie jak najwięcej szczegółów i opisać sytuacje tak, aby nikt nie miał wątpliwości jak do niej doszło. Bardzo pomocne okażą się także oświadczenia świadków. Wystarczy, że świadek podpisze „potwierdzam”, na twoim opisie zdarzenia lub na oświadczeniu sprawcy.
Niezwłocznie zgłoś sprawę do ubezpieczalni. Ubezpieczyciel zaproponuje Ci rozliczenie na podstawie przedstawionego przez Ciebie kosztorysu, bądź zaproponuje wykonanie oględzin przez własnego rzeczoznawcę. Musisz być czujny! Ubezpieczyciel nie ma fachowców ze wszystkich dziedzin. Bardzo prawdopodobne jest to, że na wycenę szkody przyjedzie rzeczoznawca samochodowy, który nie ma pojęcia o jachtach. Aby nie doszło do nieporozumień przygotuj mu pełna dokumentacje i dopilnuj, aby udokumentował wszystkie uszkodzenia. Pamiętaj o tym, że Ubezpieczyciel wypłaci Ci tylko takie odszkodowanie, do którego nie ma wątpliwości.

Sprawa zazwyczaj toczy się 30 dni. W uzasadnionych przypadkach ubezpieczyciel ma 90 dni na zajęcie stanowiska. Z doświadczenia wiem, że przy większych szkodach sprawy trwają rok, lub dłużej a niewielki odsetek z nich trafia do sądu. Jeżeli Twoje roszczenia są diametralnie różne od stanowiska Ubezpieczyciela warto poprosić o wycenę niezależnego rzeczoznawcy. Koszty wykonania opinii pokrywa ten kto się myli więc jeżeli jesteś pewny nie wahaj się i zadzwoń. Już podczas rozmowy telefonicznej ocenie Twoje szanse na powodzenie w postępowaniu.

 

Zobacz artykuły o podobnej tematyce:

Walka z ubezpieczycielem dla najbogatszych
Zaniżone odszkodowanie jachtu
Szkoda w Jachcie. Niezależny rzeczoznawca pomoże w walce z Ubezpieczycielem.
Nie daj się oskubać! Problemy z rzetelną wyceną szkody jachtu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZadzwoń