Potwierdzenie wdrożenia innowacji

 

Wszystko zaczęło się od dobrego pomysłu, który chciałeś wprowadzić w życie.

Skorzystałeś z dofinansowania na jego realizacje.  Spędziłeś niezliczoną ilość godzin podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia w konkursie i otrzymałeś już zleconą wcześniej opinię o innowacyjności i złożyłeś dokumenty do konkursu.

Po wielu tygodniach oczekiwań otrzymałeś informacje: Realizacja Twojej innowacji będzie finansowana! Sukces! Teraz możesz zrealizować swój plan. Kiedy już dopniesz wszystko na „ostatni guzik” rozpoczyna się ostatni etap projektu czyli: rozliczenie. W tym celi niezbędne będzie:

Potwierdzenie wdrożenia innowacji

Rozliczając środki otrzymane w ramach konkursu, musisz uzyskać dokument potwierdzający wdrożenie innowacji. Taki dokument nazywa się: Potwierdzenie wdrożenia innowacji w oparciu o faktyczną realizację projektu (dokument dostarczany wraz z wnioskiem o płatność końcową).

Organy upoważnione do wystawiania opinii o innowacyjności są wyszczególnione na każdym wniosku. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczących, które dysponują środkami UE, opinia musi  wydać upoważniona do tego Instytucja takia jak Uczelnie, Instytuty Badawczo naukowe, Jednostki Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Określone jednostki, które mogą wystawić potwierdzenie wdrożenia innowacji przeprowadzają analizę w/g określonych pkt:

  1. Projekt został zrealizowany w ramach poniższych inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji…
  2. W ramach projektu osiągnięto bezpośredni cel, którym jest wdrożenie innowacji…
  3. Określenie poziomu innowacyjności.

 

Średni czas potrzebny na przygotowanie potwierdzenia wdrożenia innowacji wynosi 7-14 dni roboczych. Koszty wykonania opinii ustalam indywidualnie dla każdego zlecenia. Cena opracowania uzależniam jest od stopnia złożoności projektu, jakości dostarczonych materiałów od zleceniodawcy, i mojej dyspozycyjności.

Konsultacja jest bezpłatna.

ryc.1 Fragment dokumentu: Potwierdzenie wdrożenia innowacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *