Kolizja podczas regat. Jak zgłosić szkodę?

Czy wiesz jakie kroki powinieneś wykonać przed zgłoszeniem szkody z OC jachu?

Kiedy żeglarze uczestniczący w regatach znajdą się w sytuacji kolizyjnej, warto wiedzieć jak się zachować aby szybko rozliczyć szkodę z ubezpieczycielem. Znacząca większość żeglarzy korzysta z ubezpieczenia OC Polskiego Związku Żeglarskiego który na sezon 2024r nawiązał współpracę z ERGO Hestia więc artykuł napisałem pod kątem tego ubezpieczyciela, ale śmiało można zastosować opisane poniżej zasady także w innych przypadkach.

 Szczegółowa Dokumentacja

Natychmiast po zdarzeniu, kluczowe jest udokumentowanie szczegółów kolizji, w tym zdjęć uszkodzeń, danych kontaktowych świadków i innych zaangażowanych stron. Oczywiście jest to możliwe dopiero po przypłynięciu na brzeg. Bezpośrednio po zakończeniu wyścigów spotkaj się ze sprawcą od którego powinieneś uzyskać oświadczenie sprawcy. W tym oświadczeniu powinny znaleźć się zapisy dotyczące tego kto, komu wyrządził szkodę, gdzie, w jakich okolicznościach i w jakiej lokalizacji. Z oświadczenia powinno jednoznacznie wynikać kto jest winny i że przyznaje że do kolizji doszło z jego winy. Warto potwierdzić te okoliczności protestem lub podpisem komisji regatowej która może dodać adnotacje „Potwierdzam że jachty brały udział w regatach”

Oświadczenia świadków nie są konieczne ale jeśli ktoś widział zdarzenie to warto aby podpisał się wraz z danymi na oświadczeniu. Jeśli potrafisz opisz zakres uszkodzeń. Wykonaj dokumentacje zdjęciową i szkic sytuacyjny. Napisz własny szczegółowy opis zdarzenia który opisuje sytuacje z Twojej perspektywy i zawiera szczegóły o których nie wspomniał sprawca.

Zgłoszenie Szkody

Zgłoszenie szkody powinno zostać dokonane możliwie jak najszybciej po zdarzeniu, zgodnie z procedurą określoną przez Ubezpieczyciela. Warto zaznajomić się z procedurą postępowania przy szkodzie OC dostępną na stronie PZŻ, aby zapewnić sprawną likwidację szkody.

Zbieranie Dokumentów

Poszkodowany powinien zebrać wszystkie niezbędne dokumenty tj.raport z zdarzenia, oświadczenie sprawcy, szczegółowy opis zdarzenia, szkic sytuacyjny, fotografie uszkodzeń, oraz, jeśli to możliwe, oświadczenia świadków. Potrzebujesz także: dowód zakupu, akt własności np. certyfikat jachtu

Komunikacja z Ubezpieczycielem

Utrzymuj stały kontakt z ubezpieczycielem i dostarcz mu wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty. W przypadku polisy ERGO Hestii, szczegółowe informacje o procedurze zgłaszania i dokumentach można znaleźć na stronie PZŻ dedykowanej ubezpieczeniu OC żeglarzy. Twoje szybkie i dokładne działanie może znacząco przyspieszyć proces likwidacji szkody. Ubezpieczyciel i tak będzie odpowiadał w ostatnim możliwym terminie więc uzbrój się w cierpliwość.

Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia i procedury zgłaszania szkód, odwiedź stronę PZŻ poświęconą [ubezpieczeniu OC żeglarzy](https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/ubezpieczenie-oc-zawodnikow-zeglarzy/). Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony polisy OC z PZŻ, druk zgłoszenia szkody, dokument polisy, procedurę postępowania przy szkodzie.

Jeśli będziesz miał problem z opisaniem zakresu uszkodzeń czy wyliczeniem wartości szkody – masz mnie J. Możesz śmiało zadzwonić a ja postaram się Ci pomóc.

Zobacz artykuły o podobnej tematyce:

Zaniżone odszkodowanie jachtu
Jacht uderzony piorunem, wycena szkody
Inspektor jachtowy, kiedy może Ci pomóc?
Wycena jachtu, czy rzeczoznawca jest Ci w ogóle potrzebny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now ButtonZadzwoń