WYCENA MASZYN URZĄDZEŃ I POJAZDÓW

   • Wycena maszyn na potrzeby kredytu, leasingu, zastawu, rozliczeń księgowych
   • Wycena linii produkcyjnej
   • Wycena wartości intelektualnej
   • Określenie stanu technicznego maszyn używanych
   • Wycena szkodywycena maszyn używanych

BADANIA I ROZWÓJ:

   • Wykonanie badań B+R (do dotacji UE)
   • Opinie o innowacyjności
   • Opinie o wdrożeniu innowacji

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN:

   • ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi
   • ocena zgodności maszyn z wymaganiami minimalnymi
   • ocena zgodności maszyn z dyrektywą UE