Biegły sądowy ds. Żeglarstwa

mgr inż. Krzysztof Kluza

wycena jachtów
Krzysztof Kluza rzeczoznawca

Biegły sądowy jest organem pomocniczym Sądu. Taką funkcje może pełnić osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądy przy danym Sądzie okręgowym. Sporządzona przez biegłego sądowego opinia stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w postępowaniu przed Sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

 

Mgr inż. Krzysztof Kluza to ekspert posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe w dziedzinie żeglarstwa. Jest wpisany na listę biegłych sądowych.
Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu specjalności:
Budowa i eksploatacja jednostek pływających śródlądowych decyzja
Żeglarstwo turystyczne i regatowe, materiałoznawstwo, kolizje wodne, bezpieczeństwo i budowa jachtów, wycena jednostek pływających decyzja
Wymagania dotyczące certyfikatu bezpieczeństwa CE

 

Krzysztof Kluza posiada szerokie kontakty w branży żeglarskiej i motorowodnej. Współpracuje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, z żaglomistrzami, stoczniami jachtowymi oraz firmami świadczącymi usługi w branży wodnej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte jako aktywny zawodnik Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego oraz członek Kadry Narodowej  w latach 2004-2008. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w klasie Omega, Słonka (SNIPE), Skippi 650. Aktywny zawodnik ŻLKS będący w czołówce Pucharu Polski w klasie Snipe 2018r. Zdobyte doświadczenie podczas pracy w stoczniach jachtowych pozwala na obiektywną analizę sytuacji i przygotowanie rzetelnej wyceny i opinii. Dobra opinia oraz biegła znajomość języków pozwala na świadczenie usług na terenie całej Europy.

Świadczę usługi w zakresie:

Wycena jachtów
​Ocena stanu technicznego i ustalenie wartości jachtu to bardzo ważne informacje które pomogą ci w rzetelny sposób przygotować ofertę sprzedaży lub udokumentują wartość jednostki na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.
​Ocena stanu technicznego i ustalenie wartości jachtu to bardzo ważne informacje które pomogą ci w rzetelny sposób przygotować ofertę sprzedaży lub udokumentują wartość jednostki na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.
Prowadzenie szkód
Określenie wartości szkody
Wykonanie kosztorys naprawy
Przygotowanie dokumentów

Miałeś kolizje na wodzie i nie jesteś zadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania? Zdarza się że szkody są wyceniane przez osoby nie mające w tym temacie wystarczających kwalifikacji. Jeżeli uważasz, że Twoja szkoda została niedoszacowana skorzystaj z darmowej konsultacji. Jeżeli masz racje pomogę Ci w uzyskaniu należnej kwoty. Mogę pochwalić się 100% skutecznością od początku kariery zawodowej!
Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)
Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.
Lista biegłych sądowych jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych, oddziale administracyjnym oraz punkcie informacyjnym.
W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń +48 664986393

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *