Biegły sądowy ds. Żeglarstwa

Kto to jest biegły sądowy i jakie ma kwalifikacje?

mgr inż. Krzysztof Kluza

Biegły sądowy jest organem pomocniczym Sądu. Taką funkcje pełni osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądy przy danym Sądzie okręgowym. Sporządzona przez biegłego sądowego opinia stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w postępowaniu przed Sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

mgr inż. Krzysztof Kluza

Jakie kwalifikacje ma biegły sądowy?

Mgr inż. Krzysztof Kluza to ekspert posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe w dziedzinie żeglarstwa.  Jest wpisany na listę rzeczoznawców i biegłych sądowych. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu specjalności: Budowa i eksploatacja jednostek pływających śródlądowych. Żeglarstwo turystyczne i regatowe, materiałoznawstwo, kolizje wodne, bezpieczeństwo i budowa jachtów, wycena jednostek pływających.

O sobie…

Mam szerokie kontakty w branży żeglarskiej i motorowodnej. Współpracuje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, z żaglomistrzami, stoczniami jachtowymi oraz firmami świadczącymi usługi w branży wodnej. Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte jako aktywny zawodnik Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego oraz członek Kadry Narodowej  w latach 2004-2008. Jestem wielokrotnym medalisto Mistrzostw Polski w klasie Omega, Słonka (SNIPE), Skippi 650. Aktywny zawodnik ŻLKS będący w czołówce Pucharu Polski w klasie Snipe 2019r. Zdobyte doświadczenie podczas pracy w stoczniach jachtowych pozwala mi na obiektywną analizę sytuacji oraz przygotowanie rzetelnej wyceny i opinii. Dobra opinia oraz biegła znajomość języków pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

 

W czym mogę Ci pomóc?

Wycena jachtu
Określenie wartości szkody
Wykonanie kosztorysu naprawy
Ocena stanu technicznego i ustalenie wartości jachtu to bardzo ważne informacje które pomogą ci w rzetelny sposób przygotować ofertę sprzedaży lub udokumentują wartość jednostki na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.

Miałeś kolizje na wodzie i nie jesteś zadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania oraz uważasz, że Twoja szkoda została niedoszacowana? Nie czekaj, skorzystaj z darmowej konsultacji. Jeżeli masz rację to pomogę Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania. Mogę pochwalić się 100% skutecznością od początku kariery zawodowej!

Jeżeli potrzebujesz  pomocy rzeczoznawcy skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń +48 664986393

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych.Prowadzi ich listę według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Lista biegłych sądowych jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych, oddziale administracyjnym oraz punkcie informacyjnym. W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

rzeczoznawca

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZadzwoń