Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności

Co to jest innowacyjność i jak przygotować wniosek, aby mieć szanse na dotacje?

 

Wielu przedsiębiorców szuka sposobu na dofinansowanie swoich inwestycji. Unia Europejska za pomocą różnych funduszy dedykowanych do poszczególnych regionów ogłasza konkursy na dofinansowanie innowacyjnych projektów które unowocześniają Polską produkcję na 3 płaszczyznach (produkt, proces, marketing). Aby przedstawić swój pomysł w atrakcyjny sposób oraz dać sobie realne szanse na otrzymanie dofinansowania musisz choć raz stanąć po 2 stronie i postarać się zrozumieć jak wyłaniane są najlepsze projekty spośród tysięcy złożonych aplikacji w których jest załączona opinia o innowacyjności.

Zrozumienie tego czym jest innowacja produktowa, procesowa i nie technologiczna ( nazywana często innowacją marketingową) pozwoli ci uzyskać dużą przewagę na starcie. Pozostaje jeszcze sprawa opisania twojego projektu w atrakcyjny sposób. A więc jak opisać innowacje? i dlaczego potrzebna jest ci opinia o innowacyjności?

Od czego zacząć:

Bardzo ważnym jest aby przedstawione w ramach projektu rozwiązania innowacyjne, nie były stosowane w skali kraju przez okres dłuższy niż 3 lata. W przypadku rozwiązań innowacyjnych w skali świata, stosowanych przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 

W opisie należy wskazać, które z elementów projektu są innowacyjne, a które pełnią rolę uzupełniającą. Należy również przedstawić  analizę, wyjaśniającą, na czym będzie polegała dana innowacyjność.

Odnosząc się do dotychczasowej działalności własnej oraz konkurencji należy wykazać, iż realizowany projekt zawiera rozwiązania innowacyjne w skali kraju lub świata.

 

Jeśli już wybierzesz maszyny spełniające powyższe kryteria za pomocą których wykonasz swój projekt, pozostaje Ci opisać na czym Twój projekt polega i jakie korzyści osiągnie Twoja działalność po wprowadzeniu tej zmiany (opinia o innowacyjności). Aby uzyskać maksymalna ilość punktów kieruj się zasadą: Innowacyjny nowy produkt wykonuje w nowej technologii co wymusza reorganizacje dotychczasowego sposobu pracy. – spokojnie spróbuje jaśniej:

 

 Opinia o innowacyjności wymaga innowacji w trzech płaszczyznach:

Innowacja procesowa (ang. process innovation)

czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie, jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Metody produkcji to technik

 i, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów lub usług. Przykładem nowych metod produkcji jest

Innowacyjny może być np. sposób produkcji

wdrożenie nowych urządzeń automatyzujących proces produkcyjny w ramach linii produkcyjnej czy wdrożenie wspomagania komputerowego na potrzeby opracowywania i rozwoju produktów. Metody dostawy dotyczą logistyki firmy i obejmują urządzenia, oprogramowanie i techniki wykorzystywane do nabywania środków produkcji, alokowania zasobów w ramach firmy lub dostarczania produktów końcowych. (Podręcznik Oslo 2005, s. 52)

Przykładem nowej metody dostarczania jest wprowadzenie systemu kontroli przepływu towarów opartego na kodach kreskowych czy technologii RFID (radiowej identyfikacji towarów). Do innowacji w obrębie procesów zalicza się nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych lub na zmianach w zakresie procedur lub technik wykorzystywanych do świadczenia usług. Za przykład może posłużyć wprowadzenie bazujących na systemie GPS urządzeń lokalizacyjnych w usługach transportowych, wdrożenie nowego systemu rezerwacji w biurze podróży oraz opracowanie nowych technik zarządzania projektami w firmie doradczej. Innowacje w obrębie projektów obejmują także nowe lub znacząco udoskonalone techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne. Wdrożenie nowych lub znacząco udoskonalonych technologii teleinformatycznych stanowi innowację w obrębie procesów, jeżeli jego celem jest podniesienie efektywności oraz/lub jakości działalności pomocniczej. (Podręcznik Oslo 2005, s. 53)

 

INNOWACJA PRODUKTOWA

Innowacja produktowa (ang. product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin produkt jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych

Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę. Pierwsze mikroprocesory i kamery cyfrowe to przykłady nowych produktów wykorzystujących nowe technologie. Pierwszy przenośny odtwarzacz MP3, który stanowił połączenie istniejących standardów oprogramowania z technologią miniaturyzacji dysków twardych, był nowym produktem stanowiącym kombinację istniejących technologii. Opracowanie nowego zastosowania dla produktu przy jedynie niewielkich zmianach w jego specyfikacji technicznej to innowacja w obrębie produktu. Przykładem jest wprowadzenie nowego detergentu przy zastosowaniu znanego składu chemicznego wykorzystywanego poprzednio jedynie, jako półprodukt do wytwarzania powłok. (Podręcznik Oslo 2005, s. 50)

 

INNOWACJA NIETECHNOLOGICZNA

Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania. W organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, która nie była dotychczas stosowana w danej firmie, a ma usprawnić jej działanie.

Największym wyzwaniem jest dobry pomysł

Nowe sposoby w zakresie przyjętych zasad działania polegają na wdrożeniu nowych metod organizowania rutynowych działań i procedur regulujących pracę przedsiębiorstwa. Są to np. zarządzanie dostawami, gruntowne przekształcenie procesów w przedsiębiorstwie, systemy „odchudzonej produkcji” i systemy zarządzania jakością. Innowacje wprowadzane w organizacji miejsca pracy to wdrożenie nowych metod podziału zadań i usprawnień decyzji wśród pracowników.

Wprowadzenie po raz pierwszy nowego systemu odpowiedzialności pracowników, pracy zespołowej, decentralizacji, integracja lub dezintegracja wydziałów, systemy szkoleniowe itp. Z kolei stosunki z otoczeniem to inaczej relacje z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami publicznymi. np. wykorzystanie po raz pierwszy takich form, jak związki (alianse), spółki, tzw. outsourcing (przejęcie wykonywania pewnych zadań przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne lub podwykonawstwo itp.).

Innowacje organizacyjne stanowią czynniki wspierający w obrębie produktów i usług, ale nie tylko. Mogą wywierać istotny wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podniesienie, jakości i wydajności pracy, zintensyfikowaną wymianę informacji, podniesienie zdolności firmy do uczenia się i wykorzystywania nowej wiedzy i technologii. Wywierają korzystny wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie zalicza się do innowacji organizacyjnych fuzji i przejęć.

 

Opinia o innowacyjności może być przygotowana jedynie przez nieliczne jednostki o charakterze naukowo technicznym. Są to: Uczelnie wyższe, jednostki naukowe, PAN, instytuty badawcze, PAU i Stowarzyszenia które prowadzą działalność o zasięgu ogólnopolskim.

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się ze mną krzysztof.kluza@gmail.com tel. 664986393

rzeczoznawca

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

Wycena linii produkcyjnej.
Potwierdzenie wdrożenia innowacyjności.
Centrum obróbcze pełne innowacji.
Wycena maszyn.

2 thoughts on “Opinia o innowacyjności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZadzwoń